IPSUP

'Lisans Programları - Bilgilendirici Akran Seminerleri' (IPSUP) temel geliştirme programı ve 1.sınıf öğrencilerine Sabancı Üniversitesi´nin araştırma alanlarını ve lisans programlarını daha yakından tanıtmayı amaçlayan bir seridir. Öğrencilerde bilimsel konulara karşı bir merak uyandırmak, onlara bir araştırma yapmanın heyecanını aşılamak ve onları eleştirisel düşünce ile buluşturmak bu serinin temel amaçlarından bir kaçıdır.                 

Ana dal seçimlerinde karar verme süreci çok önemlidir. Akademik Destek, bu seminerleri düzenleyerek öğrencilere bu süreçte  kolaylık sağlamayı amaçlar. Bu seminerler sayesinde ana dalını seçmiş öğrenciler ile karar aşamasında bulunan öğrenciler bir araya getirilir; böylece 3. ve 4. sınıflar kendi tecrübe ve bilgilerini arkadaşlarına aktararak, bu zor süreçte onlara yardımcı olurlar. IPSUP interaktif ortamı sayesinde öğrencilere lisans programlarını ve araştırma alanlarını kendi akranlarının gözünden görebilmeleri için bir şans verir ve onları akranlarının tecrübelerinden yararlanmaya teşvik eder.

Sabancı Üniversitesi Lisans Programları, üniversite projelerine çok önem verir çünkü bu projeler araştırmalarıyla, varolan bilginin gelişmesine yardımcı olurlar. Bir projeyle ilgilenmek, öğrencinin ilgi duyduğu alanı daha detaylı bir şekilde anlamasını sağlayabilecek en kolay yollardan biridir. Bu yüzden de öğrenci projelerinin sunumları bu seminerlerin önemli bir parçasıdır. Bu sunumlar oluşturulurken, öğrencilerin ders dahilinde yaptıkları projelerin yanı sıra, kendi araştırma projeleri, ders-dışı faaliyetleri ile akademik hayatın içinde ve dışında edindikleri tecrübeler  göz önünde bulundurulmuştur.

Seminerler, bütün Sabanci Üniversitesi birim ve üyelerinin öneri ve işbirliğine açıktır. Arzu eden tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim üyeleri IPSUP'da aktif bir rol oynayabilir.