Çalışma Oturumları

Çalışma Oturumları:

Akademik Destek Programı'nın (ADP) ana hedefi, birlikte öğrenmenin keyfini hissederek, etkili, eğlenceli, sorgulayıcı ve yaşam boyu öğrenme kültürünü desteklemek ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Bu amaç doğrultusunda, ADP, bahsedilen öğrenme kültürünün özü olan “aktif öğrenme”, “akran desteği” ve “yaşayarak öğrenme” metotlarının benimsendiği ve kullanıldığı çalışma oturumları sunmaktadır.

ADP’de iki çeşit çalışma oturumu yapılmaktadır:

 Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları

 Uzman Yönetiminde Oturumlar

Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları: Akranla Birlikte Öğrenme ve Akran Desteği

Akranlarla birlikte çalışmanın öğrenme sürecinin önemli bir bileşeni olduğuna inanıyoruz. Bu özelliğe sahip bir öğrenme ortamı, öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme gibi akademik becerilerini uygulama ve geliştirmeleri için en mükemmel ortamdır. Bu amaç doğrultusunda Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları, öğrencilerin problem çözme ve tartışma aktiviteleri aracılığıyla akranlarından iyi örnekleri görerek etkili öğrenme becerilerini  geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Böylece öğrenciler fikirlerini, akademik bilgi ve deneyimlerini arkadaşça bir ortamda paylaşmakta ve birlikte bir öğrenme kültürü oluşturup, geliştirmektedirler.

Çalışma oturumları, ağırlıklı olarak, 1. sınıf Üniversite Dersleri içinde yer alan  Doğa ve Bilim (NS101/102), Diferansiyel ve İntegral Hesap (MATH 101/102) ve İnsan ve Toplum (SPS 101/102) dersleri için düzenlenmektedir. 1. sınıf Üniversite Dersleri, Sabancı Üniversitesi’nin çekirdek müfredatının bir parçasıdır ve seçecekleri programlardan bağımsız olarak bütün öğrenciler tarafından alınmaları zorunludur.

Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları “akran moderatörler” rehberliğinde yürütülmektedir. Akran moderatörler, üniversite derslerini alan birinci sınıf öğrencilerinden seçilmektedir. Bu öğrenciler, üniversite derslerini alırken aynı zamanda aldıkları derslerle ilgili  çalışma oturumlarını da yürütmektedir. Çalışma oturumlarında akran moderatörler, kolaboratif çalışma teknikleri ile akranlarını tartışmalara ve problem çözmeye katılıma teşvik ederler. Böylece, öğrencilerin birbirlerinden öğrenme fırsatları olur, sahip oldukları potansiyelin farkına varırlar ve akran iletişimi vasıtasıyla etkili çalışma becerilerini içselleştirirler.

Öğrenciler programlarına/takvimlerine uygun olan herhangi bir çalışma oturumuna katılabilirler. Oturumlara katılmak için kayıt yaptırmak gerekli değildir. Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları’nın haftalık programına/takvimine erişmek için tıklayınız.

Uzman Yönetiminde Oturumlar:

Bazı öğrencilerin MATH 101/102 ve NS101/102 derslerinde başarılı olabilmek için geçmiş bilgilerini geliştirme ve güçlendirme ihtiyacı hissedebileceklerinin farkındayız. Bu ihtiyaca yanıt verebilmek için öğrencilerin bu derslerle ilgili kavramları içselleştirmelerine, kalıcı problem çözme becerileri kazanmalarına yardımcı olan “Uzman Yönetiminde Oturumları” düzenliyoruz.

Uzman Yönetiminde Oturumlar küçük gruplar halinde yapılır ve lisansüstü/doktora öğrencileri veya üst sınıf öğrenciler tarafından yürütülür. MATH101/102 ve NS101/102 derslerinde zorluk çeken öğrenciler bu oturumlara e-posta yoluyla davet edilir. Uzman Yönetiminde Oturumlar ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Zeynep Özal Kurşungöz‘le iletişime geçiniz (ozalkursungoz@sabanciuniv.edu)