Çalışma Oturumları

Akran Çalışma/Tartışma Oturumlarında "aktif öğrenme", "akran dayanışması" ve ‘’yaşayarak öğrenme’’ metodları temel ilke olarak benimsenir. Esas olarak bu çalışmalarda, öğrencilerin bireysel öğrenme becerilerini geliştirmelerine, çalışma verimlerini arttırmalarına, potansiyellerini fark edip, bireysel yeteneklerini kullanmalarına yardımcı olacak ve yeni kazandıkları bu özellikleri uygulayarak içselleştirmelerine imkân verecek bir ortam sağlanır.

Çalışmaların çekirdeğini, Aktif Öğrenme Akran Çalışma/Tartışma Oturumları oluşturur. Bu çekirdek program, öğrenmeyi öğrenmek adına geliştirilen programlar arasındaki en etkili örneklerden biridir. Çalışmalarda telkin yöntemiyle beceri kazandırmayı amaçlayan geleneksel metotların yerine, öğrencilerin gelişimlerini kendilerinin biçimlendirmesine olanak veren, bireysel sorumluluklarını üstlenerek, öğrenmeye odaklanmalarını sağlayan, aktif ve katılımcı öğrenme metotları tercih edilmiştir.

Çok küçük gruplarda düzenlenen oturumlarda öğrenciler arkadaşlarının desteğiyle iyi örnekleri görerek ve yaşayarak öğrenme becerilerini geliştirir. Ana hedef, öğrencilerin öğrenmenin tadına vararak verimli ve keyifli bir akademik kültürün parçası olmalarını sağlamak ve öğrenme kültürünün kalıcılığına katkıda bulunmaktır. Oturumlarda doğrudan bilgi aktarımı yapılmaz, öğrencilerin aktif katılımı ile derslerde geçen konular tartışılır, öğrenmeye odaklı eleştirel düşünce teşvik edilir ve yeni kavramların özümsenmesi kolaylaştırılır.

Oturumlar, aynı sınıf seviyesindeki öğrenciler arasında oluşturulur ve öğrencilerin kontrollü bir ortamda fakat serbestçe kendilerini, ilgi alanları doğrultusunda ifade etmelerine olanak veren küçük tartışma/çalışma oturumları şeklinde gerçekleştirilir. Oturum konuları üniversite dersleri ile sınırlıdır ve Matematik, Fizik, Kimya ve Toplumsal ve Beşeri Bilim derslerinde geçen en temel kavramları kapsar.

Akademik Destek Programının temel unsurunu teşkil eden ve öğrenmeyi öğrenmek ilkesine göre oluşturulan akran çalışma/tartışma oturumları; toplumun destek programları hakkındaki varsayımları doğrultusunda oluşan alışılagelmiş öğrenci beklentilerini tam olarak karşılamamaktadır. Bu nedenle öğretim üyeleri ve danışmanlardan gelen talepler değerlendirilerek Aktif Öğrenme Akran Oturumlarına ek olarak Birebir Çalışmalar, Uzman Yönetiminde Oturumlar ve Atölye Çalışmaları gibi etkinlikler de program kapsamına alınmıştır. Bu ek programlarda da ‘aktif öğrenme’, ‘yaşayarak öğrenme’ ve ‘aktif katılım’ gibi metotlar kullanılmakta ve öğrenmeyi öğrenmek temel prensibinden ödün verilmemektedir.

Türkçe