Akademik Dürüstlük

"Parayı veren düdüğü çalar" mı? Çalmalı mı? Çalabilmeli mi?

Akademik dürüstlüğün içeriğini tartışmak ve yaşatmak istediğimiz kültürümüz için ölçüt olabilecek bir yazılı bildiri ile akademik hayata karşı istek ve sorumluluklarımızı somutlaştırmak adına bir forumda (23 Mart 2005 saat 17.30'da sinema salonunda) toplandık. Para ile ödev yapılmasına, para ile ders ekleme/bırakma işleminin yapılmasına, ders notlarının çalınmasına ve ticari amaç ile satılmasına karşı tepki duyan veya bu durumun kaçınılmaz olduğunu düşünen kısaca beraber yaratma ve geliştirme ilkesine karşı duyarlı olan her öğrenci ve akademisyeni bu çalıştayın devamına çağırıyoruz. Okulumuzda başlayan duyarlılığın ilk adımı olarak gördüğümüz bu çalıştayı, beraber yaratmak ve geliştirmek ilkesi doğrultusunda tartışılmasını, öğrenciler ile üniversite arasındaki güvenin güçlendirilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz.

Akademik Destek Programı

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Türkçe