Ana sayfa

Türkçe

Sabancı Üniversitesi Mensuplarına

Akademik Destek Programlarının temel amacının öğrenmek için öğrenmeyi teşvik etmek olduğunu öncelikle duyururuz. Hedefimizin, sağlıklı akademik ve sosyal bir iklim için gerekli olan öğrenme ortamını desteklemek ve sürekli kılmak olduğunu belirtiriz. Tüm programlarımızı bu doğrultuda oluşturuyoruz. Farklı ilgi alanlarına ve farklı temel bilgi birikimlerine sahip öğrencilerin üniversite uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla öğrenmeği öğrenmek temelinde programlar sunuyoruz. Programımızın çekirdeğini oluşturan “Akran Öğrenme Çalışma Oturumları”nda, yaşayarak öğrenme, öğrenmeyi öğrenme ve akran dayanışması ilkelerini hayata geçiriyoruz. Tüm faaliyetlerimizde öğrencileri, pasif yararlanıcı olmak yerine aktif katılımcı olmaya, yaşayarak öğrenmeye, eleştirel düşünmeye ve deneyimlerini paylaşmaya teşvik ediyoruz.

Her öğrencinin ancak kendi öğrenme deneyiminden tam olarak yararlanabileceğinin ve öğrenme eyleminin ancak bireysel olarak gerçekleştirilebileceğinin bilincindeyiz. Öğrenme eyleminin bireysel olmasının, öğrenme süreçlerinde karşılaşılan zorlukları aşmada öğrencilerin yalnız bırakılmaları anlamına gelmediğini düşünüyoruz ve bu süreçte, güçlüklerle karşılaşan her öğrenciye, amaçlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağımızı içtenlikle duyuruyoruz.

Faaliyetlerimiz hakkında, tereddüde yer bırakmamak amacıyla, Akademik Destek Programında derslerin içeriğine ya da içeriğinin herhangi bir bölümüne alternatif sunmak ya da dersleri taklit etmek gibi bir niyeti olmadığını vurgularız: Akademik Destek Programında ders anlatılmaz ve var olan derslerin amaçlarına zarar verecek nitelikte hiç bir faaliyet yapılmaz. Programın, öğrenme sürecine destek olmak için oluşturulan temel uygulamasının, denetim altında yapılan akranlar arası tartışma ve çalışma oturumları olduğunu hatırlatırız. Faaliyetlerimizin hiçbirinin öğrencilerin derslerden geçmesini sağlamaya ya da onların ödevlerini yapmaya yönelik olmadığını bir kere daha belirtmek isteriz.

Prensiplerimizin öğrenciler tarafından net olarak anlaşılabilmesi için ders yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin, amfilere, tartışma ve ek problem çözme saatlerine katılımın, ödevlerin ve projelerin yapılmasının bir öğrenci olarak kendi sorumlulukları olduğunu sıklıkla vurguluyoruz. Akademik Destek’ten yararlanmak isteyen tüm öğrencilerin de bu sorumluluğun farkında olmasını bekliyoruz. Kendi fonksiyonumuzu, sorumlulukları yerine getiren öğrencileri cesaretlendirmek ve dersler ve problem çözme/tartışma saatlerinde kavramakta zorlandıkları konuları ayrıntılı biçimde tartışmalarına olanak veren zevkli bir çalışma ortamı sağlamakla sınırlıyoruz. Verimli çalışma alışkanları kazanmak uzun ve sancılı bir süreçtir ve bu sürecin başlarında hemen “A” alınamayabilir. Ancak sebatkâr ve özenli bir çalışmanın sonunda öğrencilerin kendi beklentilerinin bile üstüne çıktığını biliyor ve öğrenmekten zevk alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu saydıklarımızın alışılagelmiş öğrenci beklentileri ve öğretim camiasının ön kabulleri ile pek de örtüşmediğinin farkındayız. Bu nedenle programımızın her türlü inceleme, görüş ve eleştiriye açık olduğunu hatırlatmak isteriz. Sizleri, aramıza katılmaya ve çalışmalarımızı izlemeye davet ediyoruz.

Son olarak, belirtmek isteriz ki Sabancı Üniversitesi öğrencilerine kendilerine güvenli bireyler olarak gelişmeleri ve potansiyellerini fark ederek gerçekleştirebilmeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Üniversite akademik programları öğrencilerini eleştirel, yaratıcı ve üretken bireyler olmak konusunda motive edecektir. Bizler, öğrenci arkadaşlarımıza öğrenme süreçleri boyunca, İlkelerimiz ve amaçlarımızla çelişmeyen her konuda, zevkle destek olmaya hazırız.

Akademik Destek Programı Çalışanları