Ne Yapıyoruz Ne Yapmıyoruz

 Daima  Asla
 Derste verilen örnek ve notlar üzerinden gideriz.  Derste anlatmayız.
   
 Çalışma grubumuz, onlar gibi birer öğrenci olduğumuzu bilir.. Her konuyu bildiğimiz izlenimi vermeyiz.
   
 Katılımcıları can kulağı ile dinleriz, kişisel bilgi ve deneyimimizi paylaşırız.  Küçümseyici ve çokbilmiş tavırlar sergilemeyiz.
   
 Hatalı yöntemleri gözlemleriz ve iyi öğrenme alışkanlıkları geliştiririz.  Sınavda çıkacak soruları bilmeyiz.
   
 Tartışarak, adım adım problem çözme yöntemleri geliştiririz.  Ödev sorularını çözmeyiz.
   
 Soru sorar ve tartışmaya teşvik ederiz.  Derste işlenen konuları tekrar anlatmayız.
   
 Tartışmaları, konunun daha iyi kavranmasına odaklanacak şekilde yönlendiririz.  Okuma ödevlerini paylaştırmayız.
   
 Öğrencileri; öğretim üyeleri ve asistanlarıyla görüşmeye, ofis saatlerinden yararlanmaya teşvik ederiz.  Öğrencinin bireysel gelişimini engelleyebilecek yöntemlere başvurmayız.
   
 Açıklamalarımızın net ve anlaşılır olmasına dikkat ederiz.  Yanlış veya gereksiz bilgi vermeyiz.
   
 Derslere katılımı ve tüm ders sorumluluklarını yerine getirilmesini teşvik ederiz.  Dersleri kırmayı onaylamayız.
   
 Görevlerimizi zamanında yerine getirmeye özen gösteririz.  Ders sorumluluklarını ihmal etmeyiz ve ders saatlerini kaçırmayız.
   
Türkçe