Seminerler

Seminerler ve atölye çalışmaları öğrencilerin elde ettikleri akademik becerileri ve kazanımları, derslerde veya yerel ve küresel konularda kullanmalarına yardımcı olur.

Bireysel Beceri Geliştirme:

Bu atölye serisi, öğrencilerin, psikolojik, algılamaya yönelik  bireysel becerilerini geliştirerek akademik ve sosyal hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmayı ve başarı çizgilerini arttırmayı amaçlar. Aynı zamanda, öğrencilere stres, endişe ve depresyon ile başa çıkmalarını sağlayacak yöntemleri öğretmeyi de kapsar. Öğrenciler bu seride, problem çözme, analitik düşünme, çalışma becerileri, zaman planlaması, kendini sınama, hızlı okuma ve değişik tür sınavlarda başarılı olma gibi algılamaya yönelik konularda eğitilirler. Öğrencilerin, kazanmış oldukları becerileri uygulayarak, başarılarının arttığını gözlemlemeleri ana beklentilerdendir.

Sağlık Eğitimi:

Bu serinin amacı, öğrencileri beslenme bozuklukları, yanlış beslenme ve düzensiz uyku problemlerinin yol açtığı hastalıklar ve sonuçları konusunda aydınlatmaktır. Doğru beslenme, uyku düzeni ve düzenli egzersiz yapma alışkanlıkları ve sağlıklı yaşama konusunda öğrencileri eğitir. Bunlara ek olarak öğrenciler cinsel konularda bilgilendirilir ve cinsel hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda eğitilirler.     

Toplumsal Yaşam:

Öğrencileri topluma ve dünyaya yararlı, üretken ve geleceğe güvenle bakan bireyler olmaları yönünde desteklemek bu atölye serisinin amacıdır. Bu çalışmalar bireyin yaşam ortamları, ortak mekanlar, çalışma, dinlenme ve uyuma için ayrılmış mekanlar gibi farklı sosyal ortamlarda gösterdiği davranış biçimlerini kapsar. Öğrencilerin toplumsal ve mesleki ahlak gibi konularda aydınlatılmalarını içerir. Yerel ve küresel davranış biçimlerini ve uygulamalarını değerlendirir. Çalışmalar toplumsal güven, cinsiyet ve ırk ayırımı gözetmemeyi, farklı yaklaşımlara açık fikirlilikle bakmayı öğretir. Bireyin kendisini farklı ortamlarda doğru ve etkin biçimde ifade edebilmesi konusunda yetişmesini sağlamak da bu serinin hedefleri arasındadır.

Lisans Programları Bilgilendirici Akran Seminerleri (IPSUP):

IPSUP ile, Temel Geliştirme Programı ve 1.sınıf öğrencilerine üniversitenin araştırma alanlarını ve lisans programlarını daha yakından tanıtmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin merak alanlarını teşvik etmek, onlara bir araştırma yapmanın heyecanını aşılamak ve öğrencileri eleştirel düşünce ile buluşturmak temel hedeflerdir. Bu seminerler sayesinde ana dalını seçmiş 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile karar aşamasında bulunan öğrenciler bir araya getirilir ve böylece arkadaşlar arasında tecrübe ve bilgi aktarımı sağlanır.

 

Türkçe