Seminerler

Akademik Destek Programı (ADP), Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler konulu seminerler vasıtası ile, öğrencilerde, özellikle birinci sınıf öğrencilerinde, güncel, yerel ve küresel konular hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlar.

 

Seminer Serileri, katılımcılara Sabancı Üniversitesi’ndeki, Türkiye'deki veya yurtdışındaki saygın üniversitelerde yürütülen araştırmaları öğrenme ve bu kurumlardan gelen öğretim üyeleri ve araştırmacılarla tanışma fırsatı sunar. Buna ek olarak seminerler, öğrencilere üniversitemizin MDBF, SSBF ve YBF fakültelerindeki farklı programlardan öğretim üyeleriyle, diğer üniversitelerden ve kurumlardan araştırmacılar ve öğretim üyeleriyle doğrudan tanışabilecekleri  bir platform sunarak onların disiplinlerarası eğitimini destekler.

 

ADP iki farklı seminer serisi organize etmektedir: