Hakkımızda

“Akademik Destek Programı (ADP), akranlarınızla beraber ders çalışabileceğiniz, çalışma ve tartışma oturumlarına, atölye çalışmalarına ve hatırlama (recall) oturumlarına katılabileceğiniz, arkadaşça, interaktif ve etkileşimli bir öğrenme ortamı sağlar”.

ADP’ye KATILIN!

► Akranlarınızla MATH, NS ve SPS derslerine birlikte çalışmak için

► ADP’nin öğrenme ortamından ve kaynaklarından faydalanmak için

► Bağımsız öğrenen bir bireyin sahip olması gereken çalışma becerilerini geliştirmek için

► Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları’nı yürütüp akranlarınıza yardımcı olmak için

► Daha iyi bir ilk yıl deneyimi ve üniversite hayatına uyum sürecinde akranlarınızdan destek almak için

► MATH101/102 ve NS101/102 dersleri için gerekli olan temel bilgileri kuvvetlendirmek amaçlı birebir veya küçük gruplar halinde arkadaşlarınızla birlikte çalışmak, destek almak için

► Dersler için gerekli temel bilgileri hatırlamak veya bazı konuları daha derinlemesine anlamak amacıyla Atölye Çalışmaları’na/Hatırlatma Oturumları’na (Recall Sessions) katılmak için