Akran Oturumları

 

 

Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları: Akranla Birlikte Öğrenme ve Akran Desteği

Kollaboratif öğrenme ortamındaki akran desteğinin, öğrenme sürecinin önemli bir bileşeni olduğuna inanıyoruz. Böyle bir öğrenme ortamı, öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme gibi akademik becerilerini uygulama ve geliştirmeleri için en mükemmel ortamdır. Bu amaç doğrultusunda Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları, öğrencilerin problem çözme ve tartışma aktiviteleri aracılığıyla akranlarından iyi örnekleri görerek etkili öğrenme becerilerini  geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Böylece öğrenciler fikirlerini, akademik bilgi ve deneyimlerini arkadaşça bir ortamda paylaşmakta ve birlikte bir öğrenme kültürü oluşturup, geliştirmektedirler.

Çalışma oturumları, ağırlıklı olarak, 1. sınıf Üniversite Dersleri içinde yer alan  Doğa ve Bilim (NS101/102), Diferansiyel ve İntegral Hesap (MATH 101/102) ve İnsan ve Toplum (SPS 101/102) dersleri için düzenlenmektedir. Üniversite Dersleri, Sabancı Üniversitesi’nin çekirdek müfredatının bir parçasıdır ve seçecekleri programlardan bağımsız olarak bütün öğrenciler tarafından alınmaları zorunludur.

Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları “akran moderatörler” rehberliğinde yürütülmektedir. Akran moderatörler, üniversite derslerini alan birinci sınıf öğrencilerinden seçilmektedirler. Bu öğrenciler, üniversite derslerini alırken aynı zamanda aldıkları derslerle ilgili  çalışma oturumlarını da yürütmektedirler. Çalışma oturumlarında akran moderatörler, kolaboratif çalışma teknikleri ile akranlarını tartışmalara ve problem çözmeye katılıma teşvik ederler. Böylece, öğrencilerin birbirlerinden öğrenme fırsatları olur, sahip oldukları potansiyelin farkına varırlar ve akran iletişimi vasıtasıyla etkili çalışma becerilerini içselleştirirler.

Öğrenciler programlarına/takvimlerine uygun olan herhangi bir çalışma oturumuna katılabilirler. KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ! Akran Çalışma ve Tartışma Oturumları’nın haftalık programına/takvimine erişmek için tıklayınız.