Akran Oturumları

Bu oturumlar, programın çekirdeğini oluşturur ve temel program ilkeleri olan ‘’yaşayarak öğrenmek’’ , ‘’öğrenmeyi öğrenme’’ ve ‘’akran yönlendirmesi’’ yaklaşımlarının en etkin şekildeki uygulamasıdır. Öğrencilerin öğrenmenin zevkine varmaları teşvik edilir.

Bir akran danışmanın moderatörlüğündeki bu oturumlarda bilgi paylaşımı ön planda tutulur ve öğrenciler etkili bir öğrenme yolu olan tartışarak öğrenmeye teşvik edilir. Moderatörler oturuma katılan öğrencilerle aynı sınıftandır. Uzman ve daha üst sınıflardaki tecrübeli akran asistanlar, bu oturumları denetler ve tartışmaların ve bilgi alışverişinin, öğrenmeyi öğrenmek ile sınırlı fakat zevkli bir şekilde yapılmasına katkıda bulunur. Oturumlar Akademik Destek’te bulunan küçük çalışma odalarında, sıcak bir hava içerisinde gerçekleştirilir.

Sabancı Üniversitesi akademik programları, disiplinler arası öğretim yaklaşımı ve öğrencilerin farklı ve çeşitli ilgi alanlarına sahip olmaları Aktif Öğrenme Akran Oturumlarının hayata geçirilmesini kolaylaştırmakta ve programın dinamizminin sağlanmasında temel bir rol oynamaktadır.

Aktif Öğrenme Akran Oturumları yalnız Çalışma Oturumları programını etkilemekle kalmaz, Akademik Destek bünyesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin odağında yer alır.

Türkçe