Küçük Grup Çalışmaları

Öğretim üyeleri ve danışmanların talepleri doğrultusunda, öğrencilerin geneli tarafından anlaşılmayan bir konuda fakülteden bir asistanın rehberliğinde düzenlenen oturumlardır. Öğrencilerin, üniversite öncesi eğitimlerinden kaynaklanabilecek temel bilgi eksiklerini gidermek amacıyla bu tür çalışmalar düzenlenir. Genel katılımcı sayısı 20 -40 öğrenci civarında gerçekleşir.