Birebir Çalışmalar

Bu oturumlarda öğrenciler bir akran asistan ya da bir asistandan bire-bir yardım alma fırsatına sahiptir. Bu oturumların içerik ve tarzı, öğrenci ihtiyaçlarına göre özel olarak belirlenir. Gerekli hallerde, Bireysel Danışmanlık, ders asistanları ve öğretim üyelerinin katkı ve yardımlarından faydalanılır.