Doğa ve Bilim Hazırlık Tekrar Kursu (PreNSeS)

Doğa ve Bilim Hazırlık Tekrar Kursu, Sabancı Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin alabilecekleri, Doğa ve Bilim dersine giriş niteliği taşıyan temel fizik ve matematik konularının işlendiği bir kurstur. Kurs farklı bilgi birikimlerine sahip öğrencilerin fen bilgisi ve matematik gibi konulardaki olası bilgi eksikliklerini tamamlayarak başarılarını arttırmayı hedefler.

Kurs, temel matematik kavramları ve başta mekanik ve dinamik olmak üzere temel fizik konularını içerir. Öğrenciler, kurs süresince hareket, hız, ivme, kuvvet, Newton kanunları, iş, enerjinin korunumu, dairesel hareket, eğik atış ve bu konular çerçevesinde türev ve integral kavramlarını tekrar edip, uygulayarak içselleştirirler. Ayrıca çalışmalarda sinüs, kosinüs gibi temel trigonometrik fonksiyonların hatırlanarak kullanılmasına, basit cebir-analitik geometri gibi daha temel matematik konularındaki eksikliklerin tamamlanmasına da olanak sağlanır.

Yukarıdaki konular Doğa ve Bilim dersinin başında sadece özet olarak verilir ve ders yeni fen bilgisi konuları ile devam eder. Fen bilgisi ve Matematik konularındaki temel bilgi birikimlerini pekiştirmek isteyen öğrencilerin kursa katılımları Doğa ve Bilim dersinde başarılı olmalarını kolaylaştırırken, üniversiteye uyum süreçlerinde onlara destek olur. Kurs, her güz dönemi başında düzenlenen Doğa ve Bilim Hazırlık Programı’nın tekrarı niteliğindedir ve Türkçe işlenmektedir.