"Doğa ve Bilim" Hazırlık Tekrar Kursu Başvuru Formu

Türkçe

Size ulaşabileceğimiz telefon numarası, adres ve e-posta adresinizi belirtiniz.

Telefon no:

Adres:

E-posta:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bu formu, banka dekontu ile beraber (isminiz dekontta yazılmış olmalı) Akademik Destek Programı

Görevlisi Emel Bostan'a iletiniz.

Emel Bostan :

Üniversite Merkezi 1.Kat UC-1003-B

Akademik Destek Programı Görevlisi

Tel : 216 483 9456

Fax : 216 483 9480

E-posta : emel@sabanciuniv.edu